Om mig

Sanne Bjørn

Min livsfilosofi 

Vi er en del af naturen

Vi mennesker har  ‘biofili‘, hvilket betyder, at vi har et medfødt, menneskeligt behov for at have forbindelse med naturen og planter.
Vi er ganske enkelt natur og er flokdyr og har brug for at være i og med naturen og sammen med
hinanden.

Jeg er af den overbevisning, at én af de største årsager til at mange mennesker mistrives kan findes i mangel på sammenhæng og meningsfuldhed. At vi i bund og grund har en dyb længsel efter at genfinde kontakten til naturen inde i os og omkring os. Jeg ser denne kontakt, som et overlevelsesvilkår for ikke bare menneskeheden og kloden.

Vores “nye” verden må lære af  “den gamle” – den organiske måde mennesket har levet på, i måske 95 % af den tid mennesket har sat sin ben på jorden.

Vi må lære og forstå sammenhængene og tage vare på os selv og favne hele det naturlige organiske menneske vi er, fysisk, psykisk, sjæleligt.  

Regeneration

Menneskets “overlevelse” kræver kendskab til naturens orden med fokus på en bæredygtig/regenerativ livsstil. Naturen har ikke behov for os, men vi har behov for den, og den pagt vi har lavet med naturen, da vi som mennesker kom hertil mange tusinde år tilbage, må vi genopfriske og genvinde på ny. 

Bæredygtighedsbegrebet må foldes ud, da balancen i sig selv ikke er tilstrækkelig. Vi må have mere fokus i retning af det regenerative; at give mere end vi tager, for vores naturlige verden er i “minus”, og må have langt mere opmærksomhed, energi og allervigtigst kærlighed. 

Her kan vi starte med os selv, ved at lære at forstå vores sande jeg, tage ansvar for vores trivsel og at blive bedre og mere organiske og empatiske mennesker, som uundgåeligt vil smitte af på omgivelserne, som den allerstørste kærlighed på denne jord.

Jeg ønsker for verden og mig selv, at vi hver dag, minder os om, at vi som individ består af masser af styrke, positiv og skabende energi med brugbare ressourcer og potentialer. 

Vi er krop, sind, ånd og kærlighed – som vores højeste og allermest livsbekræftende kraft.

Lad os tage den rejse sammen...!

Uddannelser og erfaringer

Min passion

Min fornemmeste opgave er at guide mennesker tilbage til deres naturlige rytme i en naturlig verden.

Det kan ske både fysisk, psykisk, følelsesmæssigt og sjæleligt med formidling om sammenhængene i den indre og ydre verden gennem yoga, meditation, stilhed, natur- og relationel kontakt og terapi , energi- og kropsbevidsthed, afbalanceret kost og tilstrækkelig ernæring, sund søvnrytme, og sunde og kærlige relationer.

Jeg har mere end 25 års erfaring med relationelt arbejde med mennesker i alle aldersgrupper gennem undervisning, behandling og rehabilitering.

Regelmæssigt plejer jeg min egen praksis med retreat, personlig udvikling og supervision.

Målgrupper: Børn- unge og voksne indenfor normal- og special området.

“Vi er en del af naturen.

Naturen ræsonnerer inde i os 

– og gør at vi kan hele os selv.”